Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic
In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing) (ACP/AMT inter-journal SI)(ACP/AMT inter-journal SI)
Editor(s): P. Q. Fu, M. Zheng, J Allan, L.K. Whalley, Li Yongjie, D.K. Farmer, T. Butler, and F. N. Keutsch Special issue jointly organized between Atmospheric Chemistry and Physics and Atmospheric Measurement Techniques More information

Download citations of all papers

03 Dec 2018
High Time Resolution Source Apportionment of PM2.5 in Beijing with Multiple Models
Yue Liu, Mei Zheng, Mingyuan Yu, Xuhui Cai, Huiyun Du, Jie Li, Tian Zhou, Caiqing Yan, Xuesong Wang, Zongbo Shi, Roy M. Harrison, Qiang Zhang, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1234,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1234, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 0 comments)
Short summary
27 Nov 2018
Modeling of aerosol property evolution during winter haze episodes over a megacity cluster in northern China: Roles of regional transport and heterogeneous reactions
Huiyun Du, Jie Li, Xueshun Chen, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Jianjun Li, Jian Gao, and Ying Wei
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1189,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1189, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 0 comments)
Short summary
15 Nov 2018
Contrasting physical properties of black carbon in urban Beijing between winter and summer
Dantong Liu, Rutambhara Joshi, Junfeng Wang, Chenjie Yu, James D. Allan, Hugh Coe, Michael J. Flynn, Conghui Xie, James Lee, Freya Squires, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Xinlei Ge, Yele Sun, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1142,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1142, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
15 Oct 2018
Introduction to Special Issue – In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing)
Zongbo Shi, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Roy M. Harrison, Siyao Yue, Tong Zhu, James Lee, Yiqun Han, Matthias Demuzere, Rachel E. Dunmore, Lujie Ren, Di Liu, Yuanlin Wang, Oliver Wild, James Allan, Janet Barlow, David Beddows, William J. Bloss, David Carruthers, David C. Carslaw, Lia Chatzidiakou, Leigh Crilley, Hugh Coe, Tie Dai, Ruth Doherty, Fengkui Duan, Pingqing Fu, Baozhu Ge, Maofa Ge, Daobo Guan, Jacqueline F. Hamilton, Kebin He, Mathew Heal, Dwayne Heard, C. Nicholas Hewitt, Min Hu, Dongsheng Ji, Xujiang Jiang, Rod Jones, Markus Kalberer, Frank J. Kelly, Louisa Kramer, Ben Langford, Chun Lin, Alastair C. Lewis, Jie Li, Weijun Li, Huan Liu, Miranda Loh, Keding Lu, Graham Mann, Gordon McFiggans, Mark Miller, Graham Mills, Paul Monk, Eiko Nemitz, Fionna O'Connor, Bin Ouyang, Paul I. Palmer, Carl Percival, Olalekan Popoola, Claire Reeves, Andrew R. Rickard, Longyi Shao, Guangyu Shi, Dominick Spracklen, David Stevenson, Yele Sun, Zhiwei Sun, Shu Tao, Shengrui Tong, Qingqing Wang, Wenhua Wang, Xinming Wang, Zifang Wang, Lisa Whalley, Xuefang Wu, Zhijun Wu, Pinhua Xie, Fumo Yang, Qiang Zhang, Yanli Zhang, Yuanhang Zhang, and Mei Zheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-922,https://doi.org/10.5194/acp-2018-922, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 2 comments)
Short summary
09 Oct 2018
Assessment of the pollution–health–economics nexus in China
Yang Xia, Dabo Guan, Jing Meng, Yuan Li, and Yuli Shan
Atmos. Chem. Phys., 18, 14433-14443, https://doi.org/10.5194/acp-18-14433-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14433-2018, 2018
Short summary
10 Sep 2018
An improved low power measurement of ambient NO2 and O3 combining electrochemical sensor clusters and machine learning
Kate R. Smith, Peter M. Edwards, Peter D. Ivatt, James D. Lee, Freya Squires, Chengliang Dai, Richard E. Peltier, Mat J. Evans, and Alastair C. Lewis
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2018-285,https://doi.org/10.5194/amt-2018-285, 2018
Manuscript under review for AMT (discussion: open, 1 comment)
Short summary
31 Aug 2018
Characterization of black carbon-containing fine particles in Beijing during wintertime
Junfeng Wang, Dantong Liu, Xinlei Ge, Yangzhou Wu, Fuzhen Shen, Mindong Chen, Jian Zhao, Conghui Xie, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Jie Zhang, Jianlin Hu, James Allan, Rutambhara Joshi, Pingqing Fu, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-800,https://doi.org/10.5194/acp-2018-800, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
16 Aug 2018
Production of N2O5 and ClNO2 in summer in urban Beijing, China
Wei Zhou, Jian Zhao, Bin Ouyang, Archit Mehra, Weiqi Xu, Yuying Wang, Thomas J. Bannan, Stephen D. Worrall, Michael Priestley, Asan Bacak, Qi Chen, Conghui Xie, Qingqing Wang, Junfeng Wang, Wei Du, Yingjie Zhang, Xinlei Ge, Penglin Ye, James D. Lee, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas Worsnop, Roderic Jones, Carl J. Percival, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11581-11597, https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018, 2018
Short summary
02 Aug 2018
Synergistic effect of water-soluble species and relative humidity on morphological changes of aerosol particles in Beijing mega-city during severe pollution episodes
Xiaole Pan, Baozhu Ge, Zhe Wang, Yu Tian, Hang Liu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Itsushi Uno, Hiroshi Kobayashi, Tomoaki Nishizawa, Atsushi Shimizu, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-623,https://doi.org/10.5194/acp-2018-623, 2018
Revised manuscript accepted for ACP (discussion: closed, 4 comments)
23 Jul 2018
Fast particulate nitrate formation via N2O5 uptake aloft in winter in Beijing
Haichao Wang, Keding Lu, Xiaorui Chen, Qindan Zhu, Zhijun Wu, Yusheng Wu, and Kang Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 10483-10495, https://doi.org/10.5194/acp-18-10483-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10483-2018, 2018
Short summary
CC BY 4.0
Publications Copernicus