Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic
Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under severe haze
Editor(s): Hang Su, D. A. Knopf, A. Ding, J.K. Jiang, and J. Wang More information

Download citations of all papers

09 Oct 2019
Enhanced heterogeneous uptake of sulfur dioxide on mineral particles through modification of iron speciation during simulated cloud processing
Zhenzhen Wang, Tao Wang, Hongbo Fu, Liwu Zhang, Mingjin Tang, Christian George, Vicki H. Grassian, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 19, 12569–12585, https://doi.org/10.5194/acp-19-12569-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12569-2019, 2019
Short summary
26 Sep 2019
Mutual promotion effect between aerosol particle liquid water and nitrate formation lead to severe nitrate-dominated particulate matter pollution and low visibility
Yu Wang, Ying Chen, Zhijun Wu, Dongjie Shang, Yuxuan Bian, Zhuofei Du, Sebastian H. Schmitt, Rong Su, Georgios I. Gkatzelis, Patrick Schlag, Thorsten Hohaus, Aristeidis Voliotis, Keding Lu, Limin Zeng, Chunsheng Zhao, Rami Alfarra, Gordon McFiggans, Alfred Wiedensohler, Astrid Kiendler-Scharr, Yuanhang Zhang, and Min Hu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-716,https://doi.org/10.5194/acp-2019-716, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
19 Sep 2019
Light absorption properties and potential sources of particulate brown carbon in the Pearl River Delta region of China
Zhujie Li, Haobo Tan, Jun Zheng, Li Liu, Yiming Qin, Nan Wang, Fei Li, Yongjie Li, Mingfu Cai, Yan Ma, and Chak K. Chan
Atmos. Chem. Phys., 19, 11669–11685, https://doi.org/10.5194/acp-19-11669-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11669-2019, 2019
Short summary
04 Sep 2019
Heterogeneous Formation of Particulate Nitrate under Ammonium-rich Regime during the high PM2.5 events in Nanjing, China
Yu-Chi Lin, Yan-Lin Zhang, Mei-Yi Fan, and Mengying Bao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-752,https://doi.org/10.5194/acp-2019-752, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
02 Sep 2019
High time-resolved measurement of stable carbon isotope composition in water-soluble organic aerosols: method optimization and a case study during winter haze in eastern China
Wenqi Zhang, Yan-Lin Zhang, Fang Cao, Yankun Xiang, Yuanyuan Zhang, Mengying Bao, Xiaoyan Liu, and Yu-Chi Lin
Atmos. Chem. Phys., 19, 11071–11087, https://doi.org/10.5194/acp-19-11071-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11071-2019, 2019
Short summary
26 Aug 2019
The characteristics of atmospheric brown carbon in Xi'an, inland China: sources, size distributions and optical properties
Can Wu, Gehui Wang, Jin Li, Jianjun Li, Cong Cao, Shuangshuang Ge, Yuning Xie, Jianmin Chen, Xingru Li, Guoyan Xue, Xinpei Wang, Zhuyu Zhao, and Fang Cao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-640,https://doi.org/10.5194/acp-2019-640, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
21 Aug 2019
NH3-promoted hydrolysis of NO2 induces explosive growth in HONO
Wanyun Xu, Ye Kuang, Chunsheng Zhao, Jiangchuan Tao, Gang Zhao, Yuxuan Bian, Wen Yang, Yingli Yu, Chuanyang Shen, Linlin Liang, Gen Zhang, Weili Lin, and Xiaobin Xu
Atmos. Chem. Phys., 19, 10557–10570, https://doi.org/10.5194/acp-19-10557-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10557-2019, 2019
Short summary
07 Aug 2019
Photochemical aging of atmospherically reactive organic compounds involving brown carbon at the air–aqueous interface
Siyang Li, Xiaotong Jiang, Marie Roveretto, Christian George, Ling Liu, Wei Jiang, Qingzhu Zhang, Wenxing Wang, Maofa Ge, and Lin Du
Atmos. Chem. Phys., 19, 9887–9902, https://doi.org/10.5194/acp-19-9887-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-9887-2019, 2019
Short summary
15 Jul 2019
Observation of nitrate dominant PM2.5 and particle pH elevation in urban Beijing during the winter of 2017
Yuning Xie, Gehui Wang, Xinpei Wang, Jianmin Chen, Yubao Chen, Guiqian Tang, Lili Wang, Shuangshuang Ge, Guoyan Xue, Yuesi Wang, and Jian Gao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-541,https://doi.org/10.5194/acp-2019-541, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
12 Jul 2019
Effects of NO2 and C3H6 on the heterogeneous oxidation of SO2 on TiO2 in the presence or absence of UV irradiation
Biwu Chu, Yali Wang, Weiwei Yang, Jinzhu Ma, Qingxin Ma, Peng Zhang, Yongchun Liu, and Hong He
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-532,https://doi.org/10.5194/acp-2019-532, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 3 comments)
Short summary
03 Jul 2019
Impact of anthropogenic emissions on biogenic secondary organic aerosol: Observation in the Pearl River Delta, South China
Yu-Qing Zhang, Duo-Hong Chen, Xiang Ding, Jun Li, Tao Zhang, Jun-Qi Wang, Qian Cheng, Hao Jiang, Wei Song, Yu-Bo Ou, Peng-Lin Ye, Gan Zhang, and Xin-Ming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-559,https://doi.org/10.5194/acp-2019-559, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 8 comments)
Short summary
18 Jun 2019
Interaction between succinic acid and sulfuric acid–base clusters
Yun Lin, Yuemeng Ji, Yixin Li, Jeremiah Secrest, Wen Xu, Fei Xu, Yuan Wang, Taicheng An, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 8003–8019, https://doi.org/10.5194/acp-19-8003-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8003-2019, 2019
Short summary
05 Jun 2019
Secondary organic aerosol enhanced by increasing atmospheric oxidizing capacity in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China
Tian Feng, Shuyu Zhao, Naifang Bei, Jiarui Wu, Suixin Liu, Xia Li, Lang Liu, Yang Qian, Qingchuan Yang, Yichen Wang, Weijian Zhou, Junji Cao, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 7429–7443, https://doi.org/10.5194/acp-19-7429-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7429-2019, 2019
Short summary
29 Apr 2019
Enhanced sulfate formation through SO2+NO2 heterogeneous reactions during heavy winter haze in the Yangtze River Delta region, China
Ling Huang, Jingyu An, Bonyoung Koo, Greg Yarwood, Rusha Yan, Yangjun Wang, Cheng Huang, and Li Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-292,https://doi.org/10.5194/acp-2019-292, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 6 comments)
Short summary
04 Mar 2019
Understanding the catalytic role of oxalic acid in SO3 hydration to form H2SO4 in the atmosphere
Guochun Lv, Xiaomin Sun, Chenxi Zhang, and Mei Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 2833–2844, https://doi.org/10.5194/acp-19-2833-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2833-2019, 2019
Short summary
22 Feb 2019
Wintertime secondary organic aerosol formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH): contributions of HONO sources and heterogeneous reactions
Li Xing, Jiarui Wu, Miriam Elser, Shengrui Tong, Suixin Liu, Xia Li, Lang Liu, Junji Cao, Jiamao Zhou, Imad El-Haddad, Rujin Huang, Maofa Ge, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 2343–2359, https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019, 2019
Short summary
21 Feb 2019
Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature
Mingjin Tang, Wenjun Gu, Qingxin Ma, Yong Jie Li, Cheng Zhong, Sheng Li, Xin Yin, Ru-Jin Huang, Hong He, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 2247–2258, https://doi.org/10.5194/acp-19-2247-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2247-2019, 2019
01 Feb 2019
Possible heterogeneous chemistry of hydroxymethanesulfonate (HMS) in northern China winter haze
Shaojie Song, Meng Gao, Weiqi Xu, Yele Sun, Douglas R. Worsnop, John T. Jayne, Yuzhong Zhang, Lei Zhu, Mei Li, Zhen Zhou, Chunlei Cheng, Yibing Lv, Ying Wang, Wei Peng, Xiaobin Xu, Nan Lin, Yuxuan Wang, Shuxiao Wang, J. William Munger, Daniel J. Jacob, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 19, 1357–1371, https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019, 2019
Short summary
11 Dec 2018
Nitrate formation from heterogeneous uptake of dinitrogen pentoxide during a severe winter haze in southern China
Hui Yun, Weihao Wang, Tao Wang, Men Xia, Chuan Yu, Zhe Wang, Steven C. N. Poon, Dingli Yue, and Yan Zhou
Atmos. Chem. Phys., 18, 17515–17527, https://doi.org/10.5194/acp-18-17515-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17515-2018, 2018
Short summary
05 Dec 2018
Two years of online measurement of fine particulate nitrate in the western Yangtze River Delta: influences of thermodynamics and N2O5 hydrolysis
Peng Sun, Wei Nie, Xuguang Chi, Yuning Xie, Xin Huang, Zheng Xu, Ximeng Qi, Zhengning Xu, Lei Wang, Tianyi Wang, Qi Zhang, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 18, 17177–17190, https://doi.org/10.5194/acp-18-17177-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17177-2018, 2018
Short summary
20 Nov 2018
The size-resolved cloud condensation nuclei (CCN) activity and its prediction based on aerosol hygroscopicity and composition in the Pearl Delta River (PRD) region during wintertime 2014
Mingfu Cai, Haobo Tan, Chak K. Chan, Yiming Qin, Hanbing Xu, Fei Li, Misha I. Schurman, Li Liu, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 18, 16419–16437, https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018, 2018
Short summary
10 Oct 2018
Atmospheric Δ17O(NO3) reveals nocturnal chemistry dominates nitrate production in Beijing haze
Pengzhen He, Zhouqing Xie, Xiyuan Chi, Xiawei Yu, Shidong Fan, Hui Kang, Cheng Liu, and Haicong Zhan
Atmos. Chem. Phys., 18, 14465–14476, https://doi.org/10.5194/acp-18-14465-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14465-2018, 2018
Short summary
27 Aug 2018
Formation mechanism and source apportionment of water-soluble organic carbon in PM1, PM2.5 and PM10 in Beijing during haze episodes
Qing Yu, Jing Chen, Weihua Qin, Yuepeng Zhang, Siming Cheng, Mushtaq Ahmad, Xingang Liu, and Hezhong Tian
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-675,https://doi.org/10.5194/acp-2018-675, 2018
Publication in ACP not foreseen (discussion: closed, 3 comments)
Short summary
16 Aug 2018
Nitrogen isotope fractionation during gas-to-particle conversion of NOx to NO3 in the atmosphere – implications for isotope-based NOx source apportionment
Yunhua Chang, Yanlin Zhang, Chongguo Tian, Shichun Zhang, Xiaoyan Ma, Fang Cao, Xiaoyan Liu, Wenqi Zhang, Thomas Kuhn, and Moritz F. Lehmann
Atmos. Chem. Phys., 18, 11647–11661, https://doi.org/10.5194/acp-18-11647-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11647-2018, 2018
Short summary
29 Jun 2018
Characteristics and mixing state of amine-containing particles at a rural site in the Pearl River Delta, China
Chunlei Cheng, Zuzhao Huang, Chak K. Chan, Yangxi Chu, Mei Li, Tao Zhang, Yubo Ou, Duohong Chen, Peng Cheng, Lei Li, Wei Gao, Zhengxu Huang, Bo Huang, Zhong Fu, and Zhen Zhou
Atmos. Chem. Phys., 18, 9147–9159, https://doi.org/10.5194/acp-18-9147-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-9147-2018, 2018
Short summary
19 Apr 2018
Nitrate-driven urban haze pollution during summertime over the North China Plain
Haiyan Li, Qiang Zhang, Bo Zheng, Chunrong Chen, Nana Wu, Hongyu Guo, Yuxuan Zhang, Yixuan Zheng, Xin Li, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 18, 5293–5306, https://doi.org/10.5194/acp-18-5293-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-5293-2018, 2018
Short summary
22 Mar 2018
Large contribution of fossil fuel derived secondary organic carbon to water soluble organic aerosols in winter haze in China
Yan-Lin Zhang, Imad El-Haddad, Ru-Jin Huang, Kin-Fai Ho, Jun-Ji Cao, Yongming Han, Peter Zotter, Carlo Bozzetti, Kaspar R. Daellenbach, Jay G. Slowik, Gary Salazar, André S. H. Prévôt, and Sönke Szidat
Atmos. Chem. Phys., 18, 4005–4017, https://doi.org/10.5194/acp-18-4005-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4005-2018, 2018
Short summary
CC BY 4.0
Publications Copernicus