Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic
Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under severe haze
Editor(s): Hang Su, D. A. Knopf, A. Ding, J.K. Jiang, and J. Wang More information

Download citations of all papers

11 Dec 2018
Nitrate formation from heterogeneous uptake of dinitrogen pentoxide during a severe winter haze in southern China
Hui Yun, Weihao Wang, Tao Wang, Men Xia, Chuan Yu, Zhe Wang, Steven C. N. Poon, Dingli Yue, and Yan Zhou
Atmos. Chem. Phys., 18, 17515-17527, https://doi.org/10.5194/acp-18-17515-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17515-2018, 2018
Short summary
05 Dec 2018
Two years of online measurement of fine particulate nitrate in the western Yangtze River Delta: influences of thermodynamics and N2O5 hydrolysis
Peng Sun, Wei Nie, Xuguang Chi, Yuning Xie, Xin Huang, Zheng Xu, Ximeng Qi, Zhengning Xu, Lei Wang, Tianyi Wang, Qi Zhang, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 18, 17177-17190, https://doi.org/10.5194/acp-18-17177-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17177-2018, 2018
Short summary
30 Nov 2018
NH3-promoted hydrolysis of NO2 induces explosive growth in HONO
Wanyun Xu, Ye Kuang, Chunsheng Zhao, Jiangchuan Tao, Gang Zhao, Yuxuan Bian, Yingli Yu, Chuanyang Shen, Linlin Liang, and Gen Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-996,https://doi.org/10.5194/acp-2018-996, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 0 comments)
Short summary
20 Nov 2018
The size-resolved cloud condensation nuclei (CCN) activity and its prediction based on aerosol hygroscopicity and composition in the Pearl Delta River (PRD) region during wintertime 2014
Mingfu Cai, Haobo Tan, Chak K. Chan, Yiming Qin, Hanbing Xu, Fei Li, Misha I. Schurman, Li Liu, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 18, 16419-16437, https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018, 2018
Short summary
19 Nov 2018
Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature
Mingjin Tang, Wenjun Gu, Qingxin Ma, Yong Jie Li, Cheng Zhong, Sheng Li, Xin Yin, Ru-Jin Huang, Hong He, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1118,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1118, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 0 comments)
16 Oct 2018
Interaction between Dicarboxylic Acid and Sulfuric Acid-Base Clusters Enhances New Particle Formation
Yun Lin, Yuemeng Ji, Yixin Li, Jeremiah Secrest, Wen Xu, Fei Xu, Yuan Wang, Taicheng An, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-975,https://doi.org/10.5194/acp-2018-975, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
10 Oct 2018
Atmospheric Δ17O(NO3) reveals nocturnal chemistry dominates nitrate production in Beijing haze
Pengzhen He, Zhouqing Xie, Xiyuan Chi, Xiawei Yu, Shidong Fan, Hui Kang, Cheng Liu, and Haicong Zhan
Atmos. Chem. Phys., 18, 14465-14476, https://doi.org/10.5194/acp-18-14465-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14465-2018, 2018
Short summary
04 Oct 2018
Possible heterogeneous hydroxymethanesulfonate (HMS) chemistry in northern China winter haze and implications for rapid sulfate formation
Shaojie Song, Meng Gao, Weiqi Xu, Yele Sun, Douglas R. Worsnop, John T. Jayne, Yuzhong Zhang, Lei Zhu, Mei Li, Zhen Zhou, Chunlei Cheng, Yibing Lv, Ying Wang, Wei Peng, Xiaobin Xu, Nan Lin, Yuxuan Wang, Shuxiao Wang, J. William Munger, Daniel Jacob, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1015,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1015, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 2 comments)
Short summary
11 Sep 2018
Wintertime secondary organic aerosol formation in Beijing-Tianjin-Hebei (BTH): Contributions of HONO sources and heterogeneous reactions
Li Xing, Jiarui Wu, Miriam Elser, Shengrui Tong, Suixin Liu, Xia Li, Lang Liu, Junji Cao, Jiamao Zhou, Imad El-Haddad, Rujin Huang, Maofa Ge, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-770,https://doi.org/10.5194/acp-2018-770, 2018
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
27 Aug 2018
Formation mechanism and source apportionment of water-soluble organic carbon in PM1, PM2.5 and PM10 in Beijing during haze episodes
Qing Yu, Jing Chen, Weihua Qin, Yuepeng Zhang, Siming Cheng, Mushtaq Ahmad, Xingang Liu, and Hezhong Tian
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-675,https://doi.org/10.5194/acp-2018-675, 2018
Publication in ACP not foreseen (discussion: closed, 3 comments)
Short summary
16 Aug 2018
Nitrogen isotope fractionation during gas-to-particle conversion of NOx to NO3 in the atmosphere – implications for isotope-based NOx source apportionment
Yunhua Chang, Yanlin Zhang, Chongguo Tian, Shichun Zhang, Xiaoyan Ma, Fang Cao, Xiaoyan Liu, Wenqi Zhang, Thomas Kuhn, and Moritz F. Lehmann
Atmos. Chem. Phys., 18, 11647-11661, https://doi.org/10.5194/acp-18-11647-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11647-2018, 2018
Short summary
09 Aug 2018
Understanding the catalytic role of oxalic acid in the SO3 hydration to form H2SO4 in the atmosphere
Guochun Lv, Xiaomin Sun, Chenxi Zhang, and Mei Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-490,https://doi.org/10.5194/acp-2018-490, 2018
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
29 Jun 2018
Characteristics and mixing state of amine-containing particles at a rural site in the Pearl River Delta, China
Chunlei Cheng, Zuzhao Huang, Chak K. Chan, Yangxi Chu, Mei Li, Tao Zhang, Yubo Ou, Duohong Chen, Peng Cheng, Lei Li, Wei Gao, Zhengxu Huang, Bo Huang, Zhong Fu, and Zhen Zhou
Atmos. Chem. Phys., 18, 9147-9159, https://doi.org/10.5194/acp-18-9147-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-9147-2018, 2018
Short summary
19 Apr 2018
Nitrate-driven urban haze pollution during summertime over the North China Plain
Haiyan Li, Qiang Zhang, Bo Zheng, Chunrong Chen, Nana Wu, Hongyu Guo, Yuxuan Zhang, Yixuan Zheng, Xin Li, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 18, 5293-5306, https://doi.org/10.5194/acp-18-5293-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-5293-2018, 2018
Short summary
22 Mar 2018
Large contribution of fossil fuel derived secondary organic carbon to water soluble organic aerosols in winter haze in China
Yan-Lin Zhang, Imad El-Haddad, Ru-Jin Huang, Kin-Fai Ho, Jun-Ji Cao, Yongming Han, Peter Zotter, Carlo Bozzetti, Kaspar R. Daellenbach, Jay G. Slowik, Gary Salazar, André S. H. Prévôt, and Sönke Szidat
Atmos. Chem. Phys., 18, 4005-4017, https://doi.org/10.5194/acp-18-4005-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4005-2018, 2018
Short summary
CC BY 4.0
Publications Copernicus