Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic
Study of ozone, aerosols and radiation over the Tibetan Plateau (SOAR-TP) (ACP/AMT inter-journal SI)(ACP/AMT inter-journal SI)
Editor(s): R. Sander, H. Su, T. Wagner, T. Wang, Y. Cheng, X. Xu, W. Tian, and Y. Yin Special issue jointly organized between Atmospheric Chemistry and Physics and Atmospheric Measurement Techniques More information

Download citations of all papers

14 Oct 2019
Impact of topography on black carbon transport to the southern Tibetan Plateau during pre-monsoon season and its climatic implication
Meixin Zhang, Chun Zhao, Zhiyuan Cong, Qiuyan Du, Mingyue Xu, Yu Chen, Ming Chen, Rui Li, Yunfei Fu, Lei Zhong, Shichang Kang, Delong Zhao, and Yan Yang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-905,https://doi.org/10.5194/acp-2019-905, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 0 comments)
Short summary
13 Sep 2019
Modeling the aerosol chemical composition of the tropopause over the Tibetan Plateau during the Asian summer monsoon
Jianzhong Ma, Christoph Brühl, Qianshan He, Benedikt Steil, Vlassis A. Karydis, Klaus Klingmüller, Holger Tost, Bin Chen, Yufang Jin, Ningwei Liu, Xiangde Xu, Peng Yan, Xiuji Zhou, Kamal Abdelrahman, Andrea Pozzer, and Jos Lelieveld
Atmos. Chem. Phys., 19, 11587–11612, https://doi.org/10.5194/acp-19-11587-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11587-2019, 2019
Short summary
10 Sep 2019
Air pollution slows down surface warming over the Tibetan Plateau
Aolin Jia, Shunlin Liang, Dongdong Wang, Bo Jiang, and Xiaotong Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-553,https://doi.org/10.5194/acp-2019-553, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 2 comments)
Short summary
07 Aug 2019
Modeling dust sources, transport, and radiative effects at different altitudes over the Tibetan Plateau
Zhiyuan Hu, Jianping Huang, Chun Zhao, Qinjian Jin, Yuanyuan Ma, and Ben Yang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-431,https://doi.org/10.5194/acp-2019-431, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
02 Jul 2019
Observational evidence of particle hygroscopic growth in the upper troposphere–lower stratosphere (UTLS) over the Tibetan Plateau
Qianshan He, Jianzhong Ma, Xiangdong Zheng, Xiaolu Yan, Holger Vömel, Frank G. Wienhold, Wei Gao, Dongwei Liu, Guangming Shi, and Tiantao Cheng
Atmos. Chem. Phys., 19, 8399–8406, https://doi.org/10.5194/acp-19-8399-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8399-2019, 2019
Short summary
13 Jun 2019
Chemical characterization and sources of submicron aerosols in the northeastern Qinghai–Tibet Plateau: insights from high-resolution mass spectrometry
Xinghua Zhang, Jianzhong Xu, Shichang Kang, Qi Zhang, and Junying Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 7897–7911, https://doi.org/10.5194/acp-19-7897-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7897-2019, 2019
Short summary
12 Jun 2019
Spatiotemporal variation of aerosol and potential long-range transport impact over Tibetan Plateau, China
Jun Zhu, Xiangao Xia, Huizheng Che, Jun Wang, Zhiyuan Cong, Tianliang Zhao, Shichang Kang, Xuelei Zhang, Xingna Yu, and Yanlin Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-444,https://doi.org/10.5194/acp-2019-444, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
06 May 2019
A revisit of parametrization of summer downward longwave radiation over the Tibetan Plateau from high temporal resolution measurements
Mengqi Liu, Xiangdong Zheng, Jinqiang Zhang, and Xiangao Xia
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-397,https://doi.org/10.5194/acp-2019-397, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
29 Jan 2019
Molecular characterization of organic aerosol in the Himalayas: insight from ultra-high-resolution mass spectrometry
Yanqing An, Jianzhong Xu, Lin Feng, Xinghua Zhang, Yanmei Liu, Shichang Kang, Bin Jiang, and Yuhong Liao
Atmos. Chem. Phys., 19, 1115–1128, https://doi.org/10.5194/acp-19-1115-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1115-2019, 2019
Short summary
23 Jan 2019
Characterizations and source analysis of atmospheric inorganic ions at a national background site in the northeastern Qinghai-Tibet Plateau: insights into the influence of anthropogenic emissions on a high-altitude area of China
Bin Han, Jing Wang, Xueyan Zhao, Baohui Yin, Xinhua Wang, Xiaoyan Dou, Wen Yang, and Zhipeng Bai
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1345,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1345, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 7 comments)
Short summary
01 Nov 2018
Particle number size distribution and new particle formation under the influence of biomass burning at a high altitude background site at Mt. Yulong (3410 m), China
Dongjie Shang, Min Hu, Jing Zheng, Yanhong Qin, Zhuofei Du, Mengren Li, Jingyao Fang, Jianfei Peng, Yusheng Wu, Sihua Lu, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 18, 15687–15703, https://doi.org/10.5194/acp-18-15687-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-15687-2018, 2018
Short summary
06 Sep 2018
Concentration, temporal variation, and sources of black carbon in the Mt. Everest region retrieved by real-time observation and simulation
Xintong Chen, Shichang Kang, Zhiyuan Cong, Junhua Yang, and Yaoming Ma
Atmos. Chem. Phys., 18, 12859–12875, https://doi.org/10.5194/acp-18-12859-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-12859-2018, 2018
Short summary
15 Aug 2018
Black carbon-induced snow albedo reduction over the Tibetan Plateau: uncertainties from snow grain shape and aerosol–snow mixing state based on an updated SNICAR model
Cenlin He, Mark G. Flanner, Fei Chen, Michael Barlage, Kuo-Nan Liou, Shichang Kang, Jing Ming, and Yun Qian
Atmos. Chem. Phys., 18, 11507–11527, https://doi.org/10.5194/acp-18-11507-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11507-2018, 2018
Short summary
07 May 2018
Seasonal variation and light absorption property of carbonaceous aerosol in a typical glacier region of the southeastern Tibetan Plateau
Hewen Niu, Shichang Kang, Hailong Wang, Rudong Zhang, Xixi Lu, Yun Qian, Rukumesh Paudyal, Shijin Wang, Xiaofei Shi, and Xingguo Yan
Atmos. Chem. Phys., 18, 6441–6460, https://doi.org/10.5194/acp-18-6441-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6441-2018, 2018
Short summary
17 Apr 2018
First simultaneous measurements of peroxyacetyl nitrate (PAN) and ozone at Nam Co in the central Tibetan Plateau: impacts from the PBL evolution and transport processes
Xiaobin Xu, Hualong Zhang, Weili Lin, Ying Wang, Wanyun Xu, and Shihui Jia
Atmos. Chem. Phys., 18, 5199–5217, https://doi.org/10.5194/acp-18-5199-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-5199-2018, 2018
Short summary
22 Jan 2018
Long-term trends of surface ozone and its influencing factors at the Mt Waliguan GAW station, China – Part 2: The roles of anthropogenic emissions and climate variability
Wanyun Xu, Xiaobin Xu, Meiyun Lin, Weili Lin, David Tarasick, Jie Tang, Jianzhong Ma, and Xiangdong Zheng
Atmos. Chem. Phys., 18, 773–798, https://doi.org/10.5194/acp-18-773-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-773-2018, 2018
Short summary
15 Jan 2018
Chemical characteristics of submicron particles at the central Tibetan Plateau: insights from aerosol mass spectrometry
Jianzhong Xu, Qi Zhang, Jinsen Shi, Xinlei Ge, Conghui Xie, Junfeng Wang, Shichang Kang, Ruixiong Zhang, and Yuhang Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 427–443, https://doi.org/10.5194/acp-18-427-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-427-2018, 2018
Short summary
25 Sep 2017
Surface ozone at Nam Co in the inland Tibetan Plateau: variation, synthesis comparison and regional representativeness
Xiufeng Yin, Shichang Kang, Benjamin de Foy, Zhiyuan Cong, Jiali Luo, Lang Zhang, Yaoming Ma, Guoshuai Zhang, Dipesh Rupakheti, and Qianggong Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 11293–11311, https://doi.org/10.5194/acp-17-11293-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-11293-2017, 2017
Short summary
12 Jun 2017
Influence of biomass burning from South Asia at a high-altitude mountain receptor site in China
Jing Zheng, Min Hu, Zhuofei Du, Dongjie Shang, Zhaoheng Gong, Yanhong Qin, Jingyao Fang, Fangting Gu, Mengren Li, Jianfei Peng, Jie Li, Yuqia Zhang, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Yusheng Wu, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 17, 6853–6864, https://doi.org/10.5194/acp-17-6853-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-6853-2017, 2017
Short summary
10 Apr 2017
Impact of typhoons on the composition of the upper troposphere within the Asian summer monsoon anticyclone: the SWOP campaign in Lhasa 2013
Dan Li, Bärbel Vogel, Jianchun Bian, Rolf Müller, Laura L. Pan, Gebhard Günther, Zhixuan Bai, Qian Li, Jinqiang Zhang, Qiujun Fan, and Holger Vömel
Atmos. Chem. Phys., 17, 4657–4672, https://doi.org/10.5194/acp-17-4657-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-4657-2017, 2017
Short summary
10 Jan 2017
Background aerosol over the Himalayas and Tibetan Plateau: observed characteristics of aerosol mass loading
Bin Liu, Zhiyuan Cong, Yuesi Wang, Jinyuan Xin, Xin Wan, Yuepeng Pan, Zirui Liu, Yonghong Wang, Guoshuai Zhang, Zhongyan Wang, Yongjie Wang, and Shichang Kang
Atmos. Chem. Phys., 17, 449–463, https://doi.org/10.5194/acp-17-449-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-449-2017, 2017
Short summary
03 Aug 2016
Validation of Aura MLS retrievals of temperature, water vapour and ozone in the upper troposphere and lower–middle stratosphere over the Tibetan Plateau during boreal summer
Xiaolu Yan, Jonathon S. Wright, Xiangdong Zheng, Nathaniel J. Livesey, Holger Vömel, and Xiuji Zhou
Atmos. Meas. Tech., 9, 3547–3566, https://doi.org/10.5194/amt-9-3547-2016,https://doi.org/10.5194/amt-9-3547-2016, 2016
Short summary
02 Jun 2016
Summertime nitrate aerosol in the upper troposphere and lower stratosphere over the Tibetan Plateau and the South Asian summer monsoon region
Yixuan Gu, Hong Liao, and Jianchun Bian
Atmos. Chem. Phys., 16, 6641–6663, https://doi.org/10.5194/acp-16-6641-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-6641-2016, 2016
Short summary
20 May 2016
Long-term trends of surface ozone and its influencing factors at the Mt Waliguan GAW station, China – Part 1: Overall trends and characteristics
Wanyun Xu, Weili Lin, Xiaobin Xu, Jie Tang, Jianqing Huang, Hao Wu, and Xiaochun Zhang
Atmos. Chem. Phys., 16, 6191–6205, https://doi.org/10.5194/acp-16-6191-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-6191-2016, 2016
Short summary
02 Dec 2015
Mixing state and sources of submicron regional background aerosols in the northern Qinghai–Tibet Plateau and the influence of biomass burning
W. J. Li, S. R. Chen, Y. S. Xu, X. C. Guo, Y. L. Sun, X. Y. Yang, Z. F. Wang, X. D. Zhao, J. M. Chen, and W. X. Wang
Atmos. Chem. Phys., 15, 13365–13376, https://doi.org/10.5194/acp-15-13365-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-13365-2015, 2015
Short summary
25 Nov 2015
Black carbon aerosol in winter northeastern Qinghai–Tibetan Plateau, China: the source, mixing state and optical property
Q. Y. Wang, R.-J. Huang, J. J. Cao, X. X. Tie, H. Y. Ni, Y. Q. Zhou, Y. M. Han, T. F. Hu, C. S. Zhu, T. Feng, N. Li, and J. D. Li
Atmos. Chem. Phys., 15, 13059–13069, https://doi.org/10.5194/acp-15-13059-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-13059-2015, 2015
Short summary
30 Oct 2015
The regional distribution characteristics of aerosol optical depth over the Tibetan Plateau
C. Xu, Y. M. Ma, C. You, and Z. K. Zhu
Atmos. Chem. Phys., 15, 12065–12078, https://doi.org/10.5194/acp-15-12065-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-12065-2015, 2015
Short summary
29 Sep 2015
Chemical characterization of submicron aerosol and particle growth events at a national background site (3295 m a.s.l.) on the Tibetan Plateau
W. Du, Y. L. Sun, Y. S. Xu, Q. Jiang, Q. Q. Wang, W. Yang, F. Wang, Z. P. Bai, X. D. Zhao, and Y. C. Yang
Atmos. Chem. Phys., 15, 10811–10824, https://doi.org/10.5194/acp-15-10811-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-10811-2015, 2015
Short summary
10 Aug 2015
Seasonal variation of secondary organic aerosol tracers in Central Tibetan Plateau
R.-Q. Shen, X. Ding, Q.-F. He, Z.-Y. Cong, Q.-Q. Yu, and X.-M. Wang
Atmos. Chem. Phys., 15, 8781–8793, https://doi.org/10.5194/acp-15-8781-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-8781-2015, 2015
Short summary
08 Jun 2015
Quantifying sources, transport, deposition, and radiative forcing of black carbon over the Himalayas and Tibetan Plateau
R. Zhang, H. Wang, Y. Qian, P. J. Rasch, R. C. Easter, P.-L. Ma, B. Singh, J. Huang, and Q. Fu
Atmos. Chem. Phys., 15, 6205–6223, https://doi.org/10.5194/acp-15-6205-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-6205-2015, 2015
Short summary
01 Jun 2015
Atmospheric brown clouds reach the Tibetan Plateau by crossing the Himalayas
Z. L. Lüthi, B. Škerlak, S.-W. Kim, A. Lauer, A. Mues, M. Rupakheti, and S. Kang
Atmos. Chem. Phys., 15, 6007–6021, https://doi.org/10.5194/acp-15-6007-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-6007-2015, 2015
Short summary
05 May 2015
Chemical composition and size distribution of summertime PM2.5 at a high altitude remote location in the northeast of the Qinghai–Xizang (Tibet) Plateau: insights into aerosol sources and processing in free troposphere
J. Z. Xu, Q. Zhang, Z. B. Wang, G. M. Yu, X. L. Ge, and X. Qin
Atmos. Chem. Phys., 15, 5069–5081, https://doi.org/10.5194/acp-15-5069-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-5069-2015, 2015
13 Feb 2015
Carbonaceous aerosols on the south edge of the Tibetan Plateau: concentrations, seasonality and sources
Z. Cong, S. Kang, K. Kawamura, B. Liu, X. Wan, Z. Wang, S. Gao, and P. Fu
Atmos. Chem. Phys., 15, 1573–1584, https://doi.org/10.5194/acp-15-1573-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-1573-2015, 2015
02 Feb 2015
Carbonaceous aerosols recorded in a southeastern Tibetan glacier: analysis of temporal variations and model estimates of sources and radiative forcing
M. Wang, B. Xu, J. Cao, X. Tie, H. Wang, R. Zhang, Y. Qian, P. J. Rasch, S. Zhao, G. Wu, H. Zhao, D. R. Joswiak, J. Li, and Y. Xie
Atmos. Chem. Phys., 15, 1191–1204, https://doi.org/10.5194/acp-15-1191-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-1191-2015, 2015
06 Nov 2014
Lidar-observed enhancement of aerosols in the upper troposphere and lower stratosphere over the Tibetan Plateau induced by the Nabro volcano eruption
Q. S. He, C. C. Li, J. Z. Ma, H. Q. Wang, X. L. Yan, J. Lu, Z. R. Liang, and G. M. Qi
Atmos. Chem. Phys., 14, 11687–11696, https://doi.org/10.5194/acp-14-11687-2014,https://doi.org/10.5194/acp-14-11687-2014, 2014
22 Oct 2014
The decreasing albedo of the Zhadang glacier on western Nyainqentanglha and the role of light-absorbing impurities
B. Qu, J. Ming, S.-C. Kang, G.-S. Zhang, Y.-W. Li, C.-D. Li, S.-Y. Zhao, Z.-M. Ji, and J.-J. Cao
Atmos. Chem. Phys., 14, 11117–11128, https://doi.org/10.5194/acp-14-11117-2014,https://doi.org/10.5194/acp-14-11117-2014, 2014
10 Oct 2014
Surface gas pollutants in Lhasa, a highland city of Tibet – current levels and pollution implications
L. Ran, W. L. Lin, Y. Z. Deji, B. La, P. M. Tsering, X. B. Xu, and W. Wang
Atmos. Chem. Phys., 14, 10721–10730, https://doi.org/10.5194/acp-14-10721-2014,https://doi.org/10.5194/acp-14-10721-2014, 2014
02 Jun 2014
Influence of air mass downward transport on the variability of surface ozone at Xianggelila Regional Atmosphere Background Station, southwest China
J. Ma, W. L. Lin, X. D. Zheng, X. B. Xu, Z. Li, and L. L Yang
Atmos. Chem. Phys., 14, 5311–5325, https://doi.org/10.5194/acp-14-5311-2014,https://doi.org/10.5194/acp-14-5311-2014, 2014
31 Mar 2014
Similarities and differences of aerosol optical properties between southern and northern sides of the Himalayas
C. Xu, Y. M. Ma, A. Panday, Z. Y. Cong, K. Yang, Z. K. Zhu, J. M. Wang, P. M. Amatya, and L. Zhao
Atmos. Chem. Phys., 14, 3133–3149, https://doi.org/10.5194/acp-14-3133-2014,https://doi.org/10.5194/acp-14-3133-2014, 2014
CC BY 4.0
Publications Copernicus