Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union

Special issue

Special issue

Regional transport and transformation of air pollution in eastern China Editor(s): T. Zhu, Y. Zhang, J. Chen, D. E. Heard, Z. Li, L. T. Molina, L. Morawska, D. Parrish, H. Su, and R. Zhang More information Download citations of all papers: Bibtex EndNote Reference Manager
24 Apr 2017
Characteristics of bacterial community in cloud water at Mt Tai: similarity and disparity under polluted and non-polluted cloud episodes
Min Wei, Caihong Xu, Jianmin Chen, Chao Zhu, Jiarong Li, and Ganglin Lv
Atmos. Chem. Phys., 17, 5253-5270, doi:10.5194/acp-17-5253-2017, 2017
24 Apr 2017
Enhanced hydrophobicity and volatility of submicron aerosols under severe emission control conditions in Beijing
Yuying Wang, Fang Zhang, Zhanqing Li, Haobo Tan, Hanbing Xu, Jingye Ren, Jian Zhao, Wei Du, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 5239-5251, doi:10.5194/acp-17-5239-2017, 2017
24 Apr 2017
Enhanced atmospheric oxidizing capacity in simulating air quality with updated emission inventories for power plants especially for haze periods over East China
Lei Zhang, Tianliang Zhao, Sunling Gong, Shaofei Kong, Lili Tang, Duanyang Liu, Yongwei Wang, Lianji Jin, Yunpeng Shan, Chenghao Tan, Yingjie Zhang, and Xiaomei Guo
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-127, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 0 comments)
21 Apr 2017
Direct radiative effect of carbonaceous aerosols from crop residue burning during the summer harvest season in East China
Huan Yao, Yu Song, Mingxu Liu, Scott Archer-Nicholls, Douglas Lowe, Gordon McFiggans, Tingting Xu, Pin Du, Jianfeng Li, Yusheng Wu, Min Hu, Chun Zhao, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 17, 5205-5219, doi:10.5194/acp-17-5205-2017, 2017
19 Apr 2017
Real-time aerosol optical properties, morphology and mixing states under clear, haze and fog episodes in the summer of urban Beijing
Rui Li, Yunjie Hu, Ling Li, Hongbo Fu, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 17, 5079-5093, doi:10.5194/acp-17-5079-2017, 2017
29 Mar 2017
Fungi Diversity in PM1 and PM2.5 at the summit of Mt. Tai: Abundance, Size Distribution, and Seasonal Variation
Caihong Xu, Min Wei, Jianmin Chen, Chao Zhu, Jiarong Li, Ganglin Lv, Xianmang Xu, Lulu Zheng, Guodong Sui, Weijun Li, Bing Chen, Wenxing Wang, Qingzhu Zhang, Aijun Ding, and Abdelwahid Mellouki
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-204, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 5 comments)
21 Mar 2017
The Variability of Relationship between Black Carbon and Carbon Monoxide over the Eastern Coast of China: BC Aging during Transport
Qingfeng Guo, Min Hu, Song Guo, Zhijun Wu, Jianfei Peng, and Yusheng Wu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-56, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 2 comments)
07 Mar 2017
A possible pathway for rapid growth of sulfate during haze days in China
Guohui Li, Naifang Bei, Junji Cao, Rujin Huang, Jiarui Wu, Tian Feng, Yichen Wang, Suixin Liu, Qiang Zhang, Xuexi Tie, and Luisa T. Molina
Atmos. Chem. Phys., 17, 3301-3316, doi:10.5194/acp-17-3301-2017, 2017
03 Mar 2017
Insights into aerosol chemistry during the 2015 China Victory Day parade: results from simultaneous measurements at ground level and 260 m in Beijing
Jian Zhao, Wei Du, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Chen Chen, Weiqi Xu, Tingting Han, Yuying Wang, Pingqing Fu, Zifa Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 3215-3232, doi:10.5194/acp-17-3215-2017, 2017
01 Mar 2017
Impacts of emission reduction and meteorological conditions on air quality improvement during the 2014 Youth Olympic Games in Nanjing, China
Qian Huang, Tijian Wang, Pulong Chen, Xiaoxian Huang, Jialei Zhu, and Bingliang Zhuang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-114, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 3 comments)
28 Feb 2017
Classification of summertime synoptic patterns in Beijing and their associations with boundary layer structure affecting aerosol pollution
Yucong Miao, Jianping Guo, Shuhua Liu, Huan Liu, Zhanqing Li, Wanchun Zhang, and Panmao Zhai
Atmos. Chem. Phys., 17, 3097-3110, doi:10.5194/acp-17-3097-2017, 2017
27 Feb 2017
Attributions of meteorological and emission factors to the 2015 winter severe haze pollution episodes in China's Jing-Jin-Ji area
Tingting Liu, Sunling Gong, Jianjun He, Meng Yu, Qifeng Wang, Huairui Li, Wei Liu, Jie Zhang, Lei Li, Xuguan Wang, Shuli Li, Yanli Lu, Haitao Du, Yaqiang Wang, Chunhong Zhou, Hongli Liu, and Qichao Zhao
Atmos. Chem. Phys., 17, 2971-2980, doi:10.5194/acp-17-2971-2017, 2017
23 Feb 2017
Aerosol Effects on the Development of Cumulus Clouds over the Tibetan Plateau
Xu Zhou, Naifang Bei, Hongli Liu, Junji Cao, Li Xing, Wenfang Lei, Luisa T. Molina, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-148, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
23 Feb 2017
Widespread and persistent ozone pollution in eastern China during the non-winter season of 2015: observations and source attributions
Guohui Li, Naifang Bei, Junji Cao, Jiarui Wu, Xin Long, Tian Feng, Wenting Dai, Suixin Liu, Qiang Zhang, and Xuexi Tie
Atmos. Chem. Phys., 17, 2759-2774, doi:10.5194/acp-17-2759-2017, 2017
17 Feb 2017
Aerosol vertical distribution and optical properties over China from long-term satellite and ground-based remote sensing
Pengfei Tian, Xianjie Cao, Lei Zhang, Naixiu Sun, Lu Sun, Timothy Logan, Jinsen Shi, Yuan Wang, Yuemeng Ji, Yun Lin, Zhongwei Huang, Tian Zhou, Yingying Shi, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 2509-2523, doi:10.5194/acp-17-2509-2017, 2017
16 Feb 2017
Chemical composition and droplet size distribution of cloud at the summit of Mount Tai, China
Jiarong Li, Xinfeng Wang, Jianmin Chen, Chao Zhu, Weijun Li, Chengbao Li, Lu Liu, Caihong Xu, Liang Wen, Likun Xue, Wenxing Wang, Aijun Ding, and Hartmut Herrmann
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-1175, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
16 Feb 2017
Insight into winter haze formation mechanisms based on aerosol hygroscopicity and effective density measurements
Yuanyuan Xie, Xingnan Ye, Zhen Ma, Ye Tao, Ruyu Wang, Ci Zhang, Xin Yang, Jianmin Chen, and Hong Chen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-16, 2017
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
10 Feb 2017
Contributions of trans-boundary transport to summertime air quality in Beijing, China
Jiarui Wu, Guohui Li, Junji Cao, Naifang Bei, Yichen Wang, Tian Feng, Rujin Huang, Suixin Liu, Qiang Zhang, and Xuexi Tie
Atmos. Chem. Phys., 17, 2035-2051, doi:10.5194/acp-17-2035-2017, 2017
27 Jan 2017
Direct observations of organic aerosols in common wintertime hazes in North China: insights into direct emissions from Chinese residential stoves
Shurui Chen, Liang Xu, Yinxiao Zhang, Bing Chen, Xinfeng Wang, Xiaoye Zhang, Mei Zheng, Jianmin Chen, Wenxing Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 1259-1270, doi:10.5194/acp-17-1259-2017, 2017
25 Jan 2017
The surface aerosol optical properties in the urban area of Nanjing, west Yangtze River Delta, China
Bingliang Zhuang, Tijian Wang, Jane Liu, Shu Li, Min Xie, Yong Han, Pulong Chen, Qiduo Hu, Xiu-qun Yang, Congbin Fu, and Jialei Zhu
Atmos. Chem. Phys., 17, 1143-1160, doi:10.5194/acp-17-1143-2017, 2017
23 Jan 2017
Concentrations and stable carbon isotope compositions of oxalic acid and related SOA in Beijing before, during, and after the 2014 APEC
Jiayuan Wang, Gehui Wang, Jian Gao, Han Wang, Yanqin Ren, Jianjun Li, Bianhong Zhou, Can Wu, Lu Zhang, Shulan Wang, and Fahe Chai
Atmos. Chem. Phys., 17, 981-992, doi:10.5194/acp-17-981-2017, 2017
13 Jan 2017
Radical chemistry at a rural site (Wangdu) in the North China Plain: observation and model calculations of OH, HO2 and RO2 radicals
Zhaofeng Tan, Hendrik Fuchs, Keding Lu, Andreas Hofzumahaus, Birger Bohn, Sebastian Broch, Huabin Dong, Sebastian Gomm, Rolf Häseler, Lingyan He, Frank Holland, Xin Li, Ying Liu, Sihua Lu, Franz Rohrer, Min Shao, Baolin Wang, Ming Wang, Yusheng Wu, Limin Zeng, Yinsong Zhang, Andreas Wahner, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 663-690, doi:10.5194/acp-17-663-2017, 2017
13 Jan 2017
OH reactivity at a rural site (Wangdu) in the North China Plain: contributions from OH reactants and experimental OH budget
Hendrik Fuchs, Zhaofeng Tan, Keding Lu, Birger Bohn, Sebastian Broch, Steven S. Brown, Huabin Dong, Sebastian Gomm, Rolf Häseler, Lingyan He, Andreas Hofzumahaus, Frank Holland, Xin Li, Ying Liu, Sihua Lu, Kyung-Eun Min, Franz Rohrer, Min Shao, Baolin Wang, Ming Wang, Yusheng Wu, Limin Zeng, Yinson Zhang, Andreas Wahner, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 645-661, doi:10.5194/acp-17-645-2017, 2017
03 Jan 2017
Opposite Long-term Trends in Aerosols between Lower and Higher Altitudes: A Testimony to the Aerosol-PBL Feedback
Zipeng Dong, Zhanqing Li, Xing Yu, Maureen Cribb, Xingmin Li, and Jin Dai
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2017-2, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
02 Jan 2017
Simultaneous measurements of particle number size distributions at ground level and 260 m on a meteorological tower in urban Beijing, China
Wei Du, Jian Zhao, Yuying Wang, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Chen Chen, Tingting Han, Fang Zhang, Zhanqing Li, Pingqing Fu, Jie Li, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-1064, 2017
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
02 Jan 2017
Simultaneous measurements of new particle formation in 1-second time resolution at a street site and a rooftop site
Yujiao Zhu, Caiqing Yan, Renyi Zhang, Zifa Wang, Mei Zheng, Huiwang Gao, Yang Gao, and Xiaohong Yao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-1143, 2017
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 10 comments)
02 Jan 2017
Air Stagnations for China (1985–2014): Climatological Mean Features and Trends
Qianqian Huang, Xuhui Cai, Yu Song, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-1072, 2017
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
23 Dec 2016
Integrated studies of a regional ozone pollution synthetically affected by subtropical high and typhoon system in the Yangtze River Delta region, China
Lei Shu, Min Xie, Tijian Wang, Da Gao, Pulong Chen, Yong Han, Shu Li, Bingliang Zhuang, and Mengmeng Li
Atmos. Chem. Phys., 16, 15801-15819, doi:10.5194/acp-16-15801-2016, 2016
07 Dec 2016
Effects of wintertime polluted aerosol on cloud over the Yangtze River Delta: case study
Chen Xu, Junyan Duan, Yanyu Wang, Yifan Wang, Hailin Zhu, Xiang Li, Lingdong Kong, Qianshan He, Tiantao Cheng, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-968, 2016
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
05 Dec 2016
Significant concentrations of nitryl chloride sustained in the morning: investigations of the causes and impacts on ozone production in a polluted region of northern China
Yee Jun Tham, Zhe Wang, Qinyi Li, Hui Yun, Weihao Wang, Xinfeng Wang, Likun Xue, Keding Lu, Nan Ma, Birger Bohn, Xin Li, Simonas Kecorius, Johannes Größ, Min Shao, Alfred Wiedensohler, Yuanhang Zhang, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 16, 14959-14977, doi:10.5194/acp-16-14959-2016, 2016
25 Nov 2016
Detecting critical PM2.5 emission sources and their contributions to a heavy haze episode in Beijing, China by using an adjoint model
Shixian Zhai, Xingqin An, Tianliang Zhao, Zhaobin Sun, Qing Hou, and Chao Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-911, 2016
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
16 Nov 2016
Observation of regional air pollutant transport between the megacity Beijing and the North China Plain
Yingruo Li, Chunxiang Ye, Jun Liu, Yi Zhu, Junxia Wang, Ziqiang Tan, Weili Lin, Limin Zeng, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 16, 14265-14283, doi:10.5194/acp-16-14265-2016, 2016
28 Oct 2016
The climatology of planetary boundary layer height in China derived from radiosonde and reanalysis data
Jianping Guo, Yucong Miao, Yong Zhang, Huan Liu, Zhanqing Li, Wanchun Zhang, Jing He, Mengyun Lou, Yan Yan, Lingen Bian, and Panmao Zhai
Atmos. Chem. Phys., 16, 13309-13319, doi:10.5194/acp-16-13309-2016, 2016
24 Oct 2016
Investigation of new particle formation at the summit of Mt. Tai, China
Ganglin Lv, Xiao Sui, Jianmin Chen, Rohan Jayaratne, and Abdelwahid Mellouki
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-806, 2016
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 9 comments)
07 Oct 2016
Distribution and sources of air pollutants in the North China Plain based on on-road mobile measurements
Yi Zhu, Jiping Zhang, Junxia Wang, Wenyuan Chen, Yiqun Han, Chunxiang Ye, Yingruo Li, Jun Liu, Limin Zeng, Yusheng Wu, Xinfeng Wang, Wenxing Wang, Jianmin Chen, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 16, 12551-12565, doi:10.5194/acp-16-12551-2016, 2016
28 Sep 2016
Impact of a new emission inventory on CAM5 simulations of aerosols and aerosol radiative effects in eastern China
Tianyi Fan, Xiaohong Liu, Po-Lun Ma, Qiang Zhang, Zhanqing Li, Yiquan Jiang, Fang Zhang, Chuanfeng Zhao, and Xin Yang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-802, 2016
Revised manuscript not accepted (discussion: closed, 5 comments)
10 Aug 2016
Characteristics of Ground Ozone Concentration over Beijing from 2004 to 2015: Trends, Transport, and Effects of Reductions
Nianliang Cheng, Yunting Li, Dawei Zhang, Tian Chen, Feng Sun, Chen Chen, and Fan Meng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-508, 2016
Revised manuscript not accepted (discussion: closed, 4 comments)
15 Jul 2016
How does the OH reactivity affect the ozone production efficiency: case studies in Beijing and Heshan
Yudong Yang, Min Shao, Stephan Keβel, Yue Li, Keding Lu, Sihua Lu, Jonathan Williams, Yuanhang Zhang, Liming Zeng, Anke C. Nölscher, Yusheng Wu, Xuemei Wang, and Junyu Zheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-507, 2016
Revised manuscript accepted for ACP (discussion: final response, 6 comments)
15 Jun 2016
Evaluating Vehicle Emission Control Policies using on-Road Mobile Measurements and Continuous Wavelet Transform: a Case Study during the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, China 2014
Ziqiang Tan, Yanwen Wang, Chunxiang Ye, Yi Zhu, Yingruo Li, Pengfei Liang, Qi Wang, Yiqun Han, Yanhua Fang, Junxia Wang, Lei Meng, Yao Wang, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-460, 2016
Revised manuscript not accepted (discussion: closed, 6 comments)
Publications Copernicus